Crowd management

Crowd management via een beveiligingsbedrijf: hoe werkt dit?

Crowd management is de wetenschap die bestudeert hoe op een veilige manier grote massa’s mensen – zoals supporters, demonstranten of festivalgangers – gestuurd kunnen worden. Hierbij kan het gaan om grote groepen mensen binnen stadions, hallen of op festivalterreinen, maar ook om groepen demonstranten of supporters. Crowd management houdt zich bezig met de vraag hoe deze mensenmassa’s aangestuurd kunnen worden en hoe ongewenst groepsgedrag voorkomen kan worden. Aangezien veiligheid bij crowd management een belangrijk thema is, valt ook professionele beveiliging inhuren onder het aandachtsveld van dit specialisme. Maar hoe kan beveiliging huren, zoals een evenementen beveiliger of object beveiliger inschakelen, helpen bij efficiënt en effectief crowd management? Welke rol speelt beveiligers inhuren hierbij?

In sportstadions, op evenemententerreinen en tijdens festivals is crowd management fundamenteel

Op plekken waar omvangrijke hoeveelheden mensen tegelijkertijd bij elkaar komen, bestaat er een verhoogd risico op conflicten, ongelukken, diefstal of soortgelijke vervelende en traumatische situaties. In de ergste gevallen kunnen mensenmassa’s die niet goed gemanaged worden, leiden tot dodelijke ongelukken. Bijvoorbeeld doordat mensen elkaar plat duwen, vertrappen of door de massaliteit om zich heen onwel worden. In minder erge gevallen kunnen er tijdens grote(re) festiviteiten rellen ontstaan of ruzies. Een slecht voorbereid grootschalig muziekfestival of niet goed gemanaged evenement kan bijvoorbeeld zakkenrollerij, vandalisme en/of andere narigheid uitlokken. Als er gekozen was voor professioneel crowd management, met een beveiliger huren zoals een evenementen beveiliger, had al deze ellende voorkomen worden.

De toegevoegde waarde van beveiligers inhuren bij het beheersen van een mensenmassa

Maar wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van beveiligers op een evenement inhuren? Heeft u als organisator aan dranghekken, camera’s en een omroepsysteem niet voldoende? Het antwoord is, kort maar kracht: nee, absoluut niet! Wellicht is het u opgevallen dat bij elk groot evenement veel medewerkers van zichtbaar aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan stadions, waar door beveiligers bij de entree grondig gecontroleerd wordt op mogelijke vandalisten, hooligans en gevaarlijke personen. Of aan concerten van grote bands, waarbij iedereen bij de ingang gecontroleerd en – indien noodzakelijk – gefouilleerd wordt.
Beveiliging huren tijdens een grootschalige activiteit, een hardrockfeest of een grote sportmanifestatie heeft meerdere voordelen. In de eerste plaats is er een groot praktisch voordeel: mensen met slechte bedoelingen worden preventief ontmoedigd, geweerd of ertussenuit gepikt. Maar ook het psychologische effect van zichtbare beveiliging inhuren is enorm belangrijk. We noemden al het feit dat mensen die kwaad in de zin hebben, meteen zien dat ze goed in de gaten gehouden worden. Maar de andere kant van de medaille is net zo krachtig. Omgekeerd zien andere bezoekers, die voor hun plezier komen, namelijk dat ze op een veilig evenement zijn. Een evenement waar serieus werk gemaakt wordt van crowd management door beveiliging inhuren. Zichtbare beveiligers op een festivalterrein of in een voetbalstadion geven de bezoekers en toeschouwers een veilig gevoel. En dat is natuurlijk weer belangrijk voor een positieve sfeer.

Benader ons als expert voor het perfect organiseren van uw crowd management

Wilt u een ervaren en goed getrainde beveiliger huren voor een klein feest? Of juist een grote groep beveiligers inhuren voor een megafestijn? Benader ons online of per telefoon om mogelijkheden te bespreken die er zijn. Wij staan garant voor uw veiligheid en voor die van uw gasten!