Winkelbeveiliging

Winkelbeveiliging

Het regelen van winkelbeveiliging is belangrijk voor de veiligheid van jouw werknemers, maar zeer zeker ook van jouw klanten.

Het is namelijk belangrijk voor het bedrijf dat de werknemers zonder zorgen en omkijken hun werk kunnen uitvoeren.

Simpelweg omdat zij weten dat ze beschermd zijn. Het zou natuurlijk moeilijk voor de werknemers zijn om hun werk naar behoren uit te voeren als ze ook om de paar tellen over hun schouders moeten kijken.

Hoe zorgen voor de beste winkelbeveiliging

Het zorgen voor winkelbeveiliging helpt ook om de klanten gerust te stellen. Zo zullen zij fijn en prettig kunnen winkelen, zonder dat zij het gevoel hebben in gevaar te verkeren.

Een winkelbeveiliger is degene die alles overziet en zelfs kan inspringen in geval een vervelende situatie zich voordoet.

Ook de onderneming, als in de materiele zaken, blijven beschermd. Denk bijvoorbeeld aan dieven die de winkel binnenkomen en producten uit de winkel trachten te stelen.

Voor medewerkers in de winkel is het nogal moeilijk om hun eigen werk uit te voeren en ook nog achter verdachte klanten aan te lopen. Daar hebben zij de tijd niet voor.

Om alles soepel binnen de onderneming te laten verlopen moet er dan iemand zijn die deze taak op zich neemt. Een beveiliger inhuren is daar de perfecte optie voor.

Het verschil is dan ook te zien tussen ondernemingen met beveiliging en ondernemingen zonder beveiliging.

Ondernemingen zonder beveiliging die getroffen worden door diefstal, merken in vele gevallen pas aan het einde van de dag op dat er een diefstal heeft plaatsgevonden. Dit is met beveiliging te voorkomen.

Het toepassen van winkelbeveiliging

Het plaatsen van winkel beveiliging voorziet een ieder van veiligheid. Wij zenden namelijk alleen competente beveiligers uit die doorgaans trainingen genieten.

Beveiliging van jouw winkel houdt in dat er altijd iemand is welke toezicht heeft op wie er jouw winkel binnen komt.

Waar jij het te druk het met de bedrijfsvoering, kun je altijd zelfvertrouwen hebben in het feit dat er iemand is welke zorg draagt voor een goede gang van zaken met betrekking tot de veiligheid van personeel, klanten en producten.

Zo zal je niet makkelijk schade oplopen waar je fors voor zal moeten betalen.

Een beveiliger is daar namelijk om zaken te voorkomen en in geval het zich toch voordoet zal een beveiliger deze onderdrukken en ervoor zorgen dat niet zich escaleert. Een beveiliger kun jij voor jouw winkel ook in de avond inzetten.

Zo heb je ook thuis de garantie dat alles goed is met de onderneming.

WinkelSurveillance – Winkelbeveiliging

Zorg voor een veilig winkelcentrum! Winkelen…daar zijn veel mensen dol op. Mensen besteden graag hun vrijetijd door te shoppen! Het is in de weekenden of tijdens de feestdagen vaak overvol in het winkelcentrum, waardoor winkels het overzicht verliezen. Door de drukte voelen veel mensen zich onveilig wat hun ervan weerhoudt om te gaan shoppen in jouw winkel of winkelcentrum! Om er toch voor te zorgen dat er veilig kan worden gewinkeld, kunt u een winkel surveillance inhuren op locatie. In dit artikel deel ik met jou alle voordelen van een winkel surveillance.

Wat is een winkelsurveillance?

Een winkelsurveillance is te vergelijken met een winkelbeveiliger. Een winkel surveillance inhuren, zorgt ervoor dat er iemand toezicht houdt op de winkel omtrent de veiligheid.

Helaas komen winkeldiefstallen nog steeds vaak voor, zeker op de drukke dagen zoals in het weekend of bijvoorbeeld tijdens de feestdagen. Natuurlijk kan jij als winkeleigenaar niet voortdurend alles in de gaten houden; jij bent immers bezig met de winkel en je klanten. Ook kunnen jouw werknemers niet alles in de gaten houden, bovendien hebben zij andere taken dan telkens potentiele dieven in het oog te houden.

Om er toch voor te zorgen dat alles in de gaten wordt gehouden en dieven geen schijn van kans maken in jouw winkel, kan je een winkel surveillance inhuren op maat. Dit betekent dat jij een surveillance kan inhuren wanneer én waar je wilt. Deze surveillance beveiligt jouw winkel en garandeert niet alleen de veiligheid van de winkel, maar ook van de klanten en jouw werknemers.

Het hebben van een beveiliger in de winkel: een preventieve werking tegen criminele activiteiten!

Naast het feit dat jouw winkel veiliger wordt door een surveillance en er meer kans is dat dieven worden gepakt, heeft het hebben van een winkelbeveiliger ook een preventieve werking: zo worden potentiële dieven afgeschrikt om een diefstal te plegen. Dit komt omdat zij zien dat een beveiliger hen in de gaten houdt, hierdoor weten ze dat ze meer kans hebben dat ze worden gepakt! Dit weerhoudt hun van de diefstal. Dit heeft natuurlijk niet alleen effect op diefstallen. Ook zullen andere criminele activiteiten worden afgeschrikt en daardoor minder worden gepleegd. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan zakkenrollers, fraude, agressiviteit of ander overlast in de winkel. Dit bevordert de veiligheid.

Een omzetwinst door het inhuren van een surveillance!

Op drukke plekken is het voor winkels én winkeliers onoverzichtelijk, waardoor orde houden en veiligheid garanderen lastig is voor jou als winkeleigenaar. Ook voor werknemers is het lastig om overzicht te krijgen. Door de drukte kan het zo zijn dat klanten zich niet meer veilig voelen in de winkel (omdat zij zelf ook het overzicht verliezen). Hierdoor blijven ze liever thuis en bestellen ze het product bij een webwinkel of gaan ze naar een andere winkel! Door het inhuren van een surveillance voelen klanten zich veiliger, waardoor ze graag bij jou willen blijven winkelen.

Bovendien is de omzet grotendeels afhankelijk van impulsaankopen: dit zijn aankopen die een klant niet gericht heeft gepland. Door ervoor te zorgen dat klanten graag in jouw fysieke winkel blijven winkelen zullen deze impulsaankopen stijgen (doordat zij langs verschillende schappen en etalages lopen en deze producten zien). In tegenstelling tot wanneer jouw klanten online shoppen: vaak zullen zij in de zoekbalk het product intypen dat zij zoeken en vervolgens alléén dit product afrekenen.

Hierdoor is er geen kans voor impulsaankopen. Het is dus belangrijk voor jouw winkel om ervoor te zorgen dat klanten graag fysiek bij jou willen blijven shoppen! Hierdoor stijgen de (impuls)aankopen en loopt de klant niet over aan de concurrent, die bijvoorbeeld wél al een surveillance in de winkel inzet, waardoor de klant zich bij de concurrent wél veilig voelt. Om dit te voorkomen is het essentieel om een surveillance in te huren, op termijn zal dit betekenen dat je omzet zal stijgen, doordat mensen graag bij jou fysiek blijven winkelen!

Fijne arbeidsomstandigheden voor je werknemers

Naast het gegeven dat (potentiële) dieven worden afgeschrikt en indien ze een diefstal plegen, sneller worden gepakt, is het ook een stuk fijner voor je werknemers om surveillances in de winkel te hebben! Werknemers voelen zich veiliger in de winkel.

Zo zal een klant minder snel agressief worden, of ongewenst gedrag tonen tegenover jouw werknemers omdat hij/zij weet dat een beveiliger hem/haar in de gaten houdt. Bovendien zullen werknemers het niet fijn vinden als er voortdurend winkeldiefstallen plaatsvinden. Door het inhuren van een surveillance zullen deze criminele delicten minder plaatsvinden.

Dit zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden van jouw werknemers wordt verbeterd, wat er ook uiteindelijk ook voor zorgt dat het imago van jouw bedrijf/winkel wordt verbeterd.

Professionaliteit van de winkel waarborgen!

Naast alle praktische voordelen zoals een hogere omzet en meer veiligheid, bestaan er ook voordelen die je niet direct merkt, maar die over de lange termijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het imago en beeld van de winkel dat op den duur zal verbeteren. Door beveiligers in de winkel in te zetten zien consumenten tijdens het shoppen voortdurend deze beveiligers.

Hierdoor creëren consumenten onbewust het oordeel dat zij in een dure professionele winkel winkelen. In de ogen van de consument zal een goedkope winkel namelijk geen geld hebben om beveiliging in te huren of hier simpelweg geen geld aan willen besteden. Dit zorgt ervoor dat het imago van jouw winkel verandert: door de inzet van een surveillance zal de winkel in de ogen van de klant meer professionaliteit en luxe uitstralen. Wanneer consumenten het idee hebben dat zij in een dure en professionele winkel shoppen, zullen zij het minder erg vinden om iets meer voor een product te betalen.

Bovendien zal een consument zich gewaardeerd voelen als een winkel er alles aan doet om hun klanten te beschermen. Dit alles leidt ertoe dat het aantal winkelbezoeken stijgt en wederom betekent dit in de toekomst ook een stijging van jouw omzet.

Let er wel op dat het beeld en imago van jouw winkel geleidelijk zal stijgen. Zo is het belangrijk dat jij voor een langere tijd een surveillance inhuurt. Indien jij 1 keer een surveillance inhuurt, zal een consument/klant niet gelijk het idee krijgen dat hij/zij in een professionele en luxe winkel shopt. Hiervoor is het essentieel dat jij een surveillance op lange termijn inhuurt.

Lijkt het idee van een surveillance inhuren je wel iets, alleen twijfel je nog een beetje?

Het kan natuurlijk zijn dat je nog twijfelt of je een surveillance wilt inhuren. Een surveillance inhuren brengt natuurlijk extra (vaste) kosten met zich mee. Indien je nog twijfelt, kan je er ook voor kiezen om niet standaard een surveillance in te huren elke dag, maar om alleen op drukke dagen een surveillance in te huren.

Zo kan je ook een winkelsurveillance inhuren op maat en dus alleen wanneer jij wilt. Denk bijvoorbeeld aan de weekenden, maar ook aan de feestdagen.

Met de feestdagen, zoals Sinterklaas en Kerst op komst, wordt het steeds drukker in de winkel en vinden er helaas ook steeds meer diefstallen plaats, waardoor de mate van veiligheid minder wordt. Des te belangrijker dat jij een surveillance inhuurt om de veiligheid de waarborgen.

COVID-19

In deze bizarre tijden waarin we leven moeten we allemaal proberen om te gaan met het COVID-19 virus. Juist in deze tijden voelen veel mensen zich onveilig: niet alleen vanwege ongewenst gedrag of diefstal, ook op het gebied van hun gezondheid. Een surveillance kan extra toezicht houden op de maatregelen omtrent het COVID-19 virus.

Zo kan een surveillance aan klanten vragen om hun mondkapje te dragen, maar ook mensen aanspreken als zij de 1,5 meter niet waarborgen. Wanneer een surveillance hier toezicht op houdt, zullen mensen sneller naar jouw winkel gaan. Dit komt omdat ze meer zekerheid hebben dat de maatregelen worden gevolgd, waardoor ze een minder hoog risico hebben dat zij het COVID-19 virus oplopen in jouw winkel. Tevens is dit natuurlijk niet alleen bevorderend voor de gezondheid van je klanten, het is ook goed voor de gezondheid van je werknemers.

Bovendien zorgt een COVID-19 uitbraak in jouw winkel een hoop ellende: niet alleen zullen klanten het niet meer fijn vinden om bij jou te winkelen, ook kan de media erbij komen kijken waardoor ook de toekomstige klanten worden afgeschrikt.

Boete voorkomen voor jouw winkel

Naast de gezondheid van de klanten en werknemers, zorgt een surveillance er ook voor dat jouw winkel geen waarschuwing of boete krijgt opgelegd van de overheid. Zo kan de surveillance toezicht houden op de actuele regels. Denk bijvoorbeeld aan het maximum aantal klanten dat er in jouw winkel aanwezig mag zijn.

Kortom: een winkelsurveillance inhuren zorgt voor veiligheid, een verbetering van het winkel imago en voor meer omzet! Het inhuren van een surveillance bevordert niet alleen de veiligheid, omdat er minder diefstallen en andere criminele delicten zullen worden gepleegd, ook ontstaan er positieve economische gevolgen.

Zo zal de omzet stijgen doordat klanten graag de winkel fysieke blijven bezoeken. Bovendien zorgt het op den duur voor een imagoverbetering. Zo voelen klanten zich fijn als ze bij jou winkelen en zullen ze het idee krijgen dat ze in een dure en luxe winkel shoppen; de winkel huurt immers beveiliging in. Nu met het COVID-19 virus, waarin mensen zich al meer onveilig voelen dan normaal, is het nóg belangrijk dat de veiligheid van jouw klanten en werknemers wordt gegarandeerd.

Bovendien zal dit voorkomen dat jouw winkel een waarschuwing of boete krijgt opgelegd. Al met al zal een winkel surveillance inhuren op locatie ertoe leiden dat klanten graag bij jou blijven winkelen en werknemers graag bij jou willen blijven werken!